Flora & fauna 

De Biesbosch is een gevarieerd gebied met vele landschapstypen en heeft daardoor een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Kortom, er is veel te zien en te beleven!

 

Flora

De karakteristieke planten die voorkomen in de Biesbosch zijn meestal gebonden aan vochtige omstandigheden. In de grienden groeien veel brandnetels, maar ook groot heksenkruid, kattenstaart, groot- en oranje springzaad en harig wilgenroosje. De enorme reuzenbalsemien zorgt voor een echte jungle en de roze bloemen hebben een heel kenmerkende zoete geur. Bijzonder in het gebied zijn de zeldzame driekantige bies en de spindotter.

 

De graslanden in de Biesbosch worden verpacht aan plaatselijke boeren onder beperkende voorwaarden, waarbij het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan.

 

Fauna

De Biesbosch is een waar paradijs voor vogels en bevers. Daarnaast leven er ook ree├źn, vossen en komt de zeldzame noordse woelmuis en de spitsmuis voor in de Biesbosch. In de periode van 1988 tot en met 1992 heeft Staatsbosbeheer 42 bevers uitgezet in de Biesbosch. Inmiddels zijn de knaagdieren niet meer weg te denken uit het waterrijke gebied.

 

De Biesbosch is een Internationaal erkend watervogelgebied, maar is ook en uitstekende locatie voor diverse bosvogels, broedvogels, kustvogels, steltlopers en roofvogels.

 

In de Biesbosch komen de Noordzee, Rijn en Maas samen en hierdoor is het gebied van groot belang voor de vissen die in deze wateren voorkomen. In de Biesbosch zijn vissen een belangrijk onderdeel van de waternatuur en een belangrijke schakel in het ecosysteem.

 

De overvloedige plantengroei in de Biesbosch zorgt voor een omvangrijke insectenwereld.