Geschiedenis 

In de geschiedenis van het huidige Nationaal Park De Biesbosch zijn een paar jaartallen erg belangrijk geweest.

 

1421

In de Middeleeuwen heette de Biesbosch de Groote of Zuidhollandsche Waard. Het was een gebied met veel water, omringd door kleine boerendorpjes. De mensen leefden van de landbouw, zout en turfwinning en de fruitteelt. Het gebied veranderde compleet door de Sint Elisabethsvloed in november 1421. De omringende dijk brak door en er verdwenen 16 complete dorpen. Er ontstond een 'zee' van 30.000 hectare. De zee voerde klei en zand aan waardoor het ondergelopen land steeds hoger kwam te liggen. Na latere dijkdoorbraken bij Werkendam werd het zoute zeewater via een kortere weg terug naar zee gevoerd en veranderde de Biesbosch in een zoetwatergetijdengebied. Tijdens periodes van eb ontstonden de eerste mogelijkheden voor groei van planten, onder andere biezen.

 

1940-1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Biesbosch een geschikt onderduikadres, omdat de Duitsers zich niet waagden in het onherbergzame gebied. Mensen die het gebied goed kenden zorgden ongezien voor het vervoer van mensen, medicijnen, voedsel en informatie.

 

1970

Na 1970 veranderde het gebied door het wegvallen van de getijden. Er kon geen geld meer verdiend worden met de oorspronkelijke producten zoals riet, griend en biezen, maar er werden spaarbekkens aangelegd. Momenteel voorziet de Biesbosch in kwalitatief drink- en industriewater voor Zuid-West Nederland.

 

1994

In 1994 werd de status van Nationaal Park toegekend aan de Biesbosch. Nationaal Park De Biesbosch is sindsdien een beschermd gebied.

 

Heden

In het kader van ‘Ruimte voor de rivier’ worden momenteel grootschalige waterbergingsmaatregelen getroffen. Bij dit project gaat het vooral om het benedenrivierengebied dat bestaat uit delen van de Lek, de merwedes en de Bergsche Maas. De inrichting van de Zuiderklip en de Noordwaard zijn of worden zo aangepast dat rivierwater er doorheen kan stromen. Meer informatie