Vrienden 

Het project “Vermarkten Biesbosch” draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Het project wordt financieel gesteund door provincie Noord-Brabant, Rabobank, REAP (provincie Noord-Brabant, Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Sociaal Economische samenwerking West-Brabant), Taskforce Multifunctionele landbouw en het europees Landbouwfonds voor Plattelands-ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Provincie Noord Brabant

www.brabant.nl

 

REAP Ondernemend in West Brabant

www.reap.nl

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelands-ontwikkelingen

 

Rabobank Amerstreek

www.rabobank.nl/amerstreek

Dit project maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch.